De populariteit van storytelling is in 2016 en 2017 enorm gegroeid. Veel bedrijven en merken maken er gebruik van om hun producten aantrekkelijker te maken voor hun klanten. Zit er een verhaal achter, dan is het allicht goed?! Maar wat is storytelling eigenlijk? En wist je dat het ook kan helpen binnen een organisatie?

Storytelling

Wat is storytelling?
Storytelling sluit aan op de manier waarop mensen van nature communiceren. Het zijn verhalen waarin men zich kan herkennen en in mee wordt genomen. Deze verhalen kunnen dan ook op een krachtige en effectieve manier worden ingezet als communicatiemiddel om mensen te bereiken en te verbinden.

Waarom storytelling?
Door een verhaal te vertellen is het mogelijk gebeurtenissen te ordenen. Ook wordt het onderwerp waarover je wil vertellen afgebakend. Storytelling zorgt op deze manier voor rust en overzicht. Daarnaast wordt het voor mensen eenvoudiger om zichzelf te identificeren met een onderneming, merk of product.

Verbinding
Doordat men zich kan herkennen in het verhaal schept het een band tussen de persoon en het merk/product. De verhalen kunnen namelijk beweegredenen weergeven; innerlijke motivatie. Deze motivatie zal door verschillende mensen worden herkend en creëert een groepsgevoel. De juiste manier van storytelling zorgt dus voor verbinding tussen individuen.

Storytelling meeting

Betekenis
Verder zorgt het voor betekenis. Door het verhaal achter een onderneming of product te vertellen kan beter begrepen worden waarom bepaalde beslissingen zijn genomen en waar een onderneming of product voor staat. De vraag ‘waarom’ – die al snel wordt gesteld door mensen – wordt beantwoord!

Emotie
De verhalen spelen op hun beurt in op de emotie van mensen. De identificatie met het verhaal, het groepsgevoel en de bekende beweegredenen… Mensen worden aangesproken door een verhaal, geraakt. Een goede toepassing roept emoties op en biedt houvast aan mensen. Ook binnen een onderneming is dit effectief om de organisatie en haar medewerkers te verbinden, beter samen te laten werken en allemaal in dezelfde richting te krijgen.

Style Creations

Lijkt storytelling jou iets voor jouw onderneming/merk? Waarom wel/waarom niet?

Storytelling

Volg jij Style Creations al op Facebook?